O FIRMĚ
HASICÍ PŘÍSTROJE
PO a BOZP
REVIZE HASICÍCH PŘÍSTROJŮ
KONTROLY HYDRANTŮ
POŽÁRNÍ HYDRANTY
PRODEJNA
TABULKY A SAMOLEPKY
VÝSTROJ A VÝZBROJ PRO HASIČE
KONTAKT

  Designed by
  VrabcakArtStudio

PO a BOZP

Dokumentace a jiné služby
v PO a BOZP
Cena v Kč
bez 20% DPH
Stanovení množství a druhů hasicích přístrojů *)
Dokumentace zdolávání požárů *)
Požárně bezpečnostní řešení stavby
(k projektové dokumentaci)
*)
Posouzení požárního nebezpečí *)
Požární evakuační plán *)
Smluvní výkon odborně způsobilé osoby v PO, či BOZP *)
*) Smluvní cena v závislosti na velikosti objektu, účelu jeho využití a prováděných úkonech
v oblasti PO nebo BOZP, odvíjející se od hodinové sazby 340,- Kč (zdaněno DPH ve výši 20 %)
Organizační směrnice o poskytování OOPP 1.750,-
Organizační směrnice uspořádání požární ochrany 1.500,-
Směrnice pro činnost požárních hlídek 800,-
Tématický plán a časový rozvrh školení a odborné přípravy 1.750,-
Organizační směrnice o školení v oblasti PO nebo BOZP 1.750,-
Řád ohlašovny požárů - vypracování 450,-
Začlenění provozu do kategorie činností v PO 650,-
Požární řád pracoviště - vypracování 450,-
Školení zaměstnanců o PO, či BOZP 340,-/hod.
+ 50,-/os.
Odborná příprava zaměstnanců zařazených do požárních hlídek 340,-/hod.
+ 50,-/os.
Školení vedoucích zaměstnanců o PO, či BOZP
do 5.ti osob
400,-/os.
Školení vedoucích zaměstnanců o PO, či BOZP
nad 5.ti osob
300,-/os.