O FIRMĚ
HASICÍ PŘÍSTROJE
PO a BOZP
REVIZE HASICÍCH PŘÍSTROJŮ
KONTROLY HYDRANTŮ
POŽÁRNÍ HYDRANTY
PRODEJNA
TABULKY A SAMOLEPKY
VÝSTROJ A VÝZBROJ PRO HASIČE
KONTAKT

  Designed by
  VrabcakArtStudio

Revize hasicích přístrojů

Předepsané kontroly hasicích přístrojů Cena v Kč
bez 20% DPH
Přenosný (ruční) hasicí přístroj 30,-
Pojízdný hasicí přístroj 1 x 30 CO2 140,-
Pojízdný hasicí přístroj 2 x 30 CO2 180,-
Pojízdný hasicí přístroj 4 x 30 CO2 260,-
Pojízdný hasicí přístroj P 40, P 50, P 60 130,-
Pojízdný hasicí přístroj PG 210, P 250 180,-
Pojízdný hasicí přístroj VP 200 320,-
Štítek periodické zkoušky nebo kontroly has. přístroje 5,-
Vypracování jednoho řádku v Protokolu o provedené kontrole 4,-
Vyřazení hasicího přístroje bez likvidace nebezpečného odpadu 35,-
Montáž hasicího přístroje, skříňky na HP 60,-
Montáž skříňky na klíček 20,-
Přemístění, či převěšení hasicího přístroje 66,-
Hodinová sazba pracovních úkonů mimo položky uvedené v ceníku 200,-
Doprava 8,-/km
Ceník platný
od 1.1.2009