O FIRMĚ
HASICÍ PŘÍSTROJE
HASICÍ PŘÍSTROJE PRÁŠKOVÉ
HASICÍ PŘÍSTROJE CO2
HASICÍ PŘÍSTROJE VODNÍ
HASICÍ PŘÍSTROJE PĚNOVÉ
PO a BOZP
REVIZE HASICÍCH PŘÍSTROJŮ
KONTROLY HYDRANTŮ
POŽÁRNÍ HYDRANTY
PRODEJNA
TABULKY A SAMOLEPKY
VÝSTROJ A VÝZBROJ PRO HASIČE
KONTAKT

  Designed by
  VrabcakArtStudio

Hasicí přístroje CO2

   Hasicí přístroje CO2 nacházejí uplatnění v oblasti průmyslu, jsou vhodné pro hašení vybavení laboratoří, elektropřístrojů a různých rozvoden. Vzhledem k tomu, že při hašení nezůstanou zbytky hasicí látky, jsou ideální pro hašení přístrojů jemné mechaniky, spalovacích nebo elektrických motorů a jejich doplňkových zařízení, jako jsou spouštěče, karburátory, elektrické spínače a zařízení na zpracování údajů. Nespornou výhodou je příznivá cena hasiva a možnost uložení na volném prostranství i v zimním období (jsou použitelné i při -30 °C). Tvar proudnice zaručuje cílený proud hasiva na místo požáru. Tyto hasicí přístroje jsou ve shodě se všemi evropskými směrnicemi, zejména bezpečnostními předpisy o tlakových nádobách. Životnost je maximálně 40 let.

Uvedené hasící přístroje CO2 je možné použít k hašení zařízení pod napětím max. 1000 V z minimální vzdálenosti 1 m.

Hasicí přístroje CO2

CO22A / ETS
Hasicí schopnost: 34B
Hmotnost hasiva: 2 kg
Hasivo: oxid uhličitý
Zkušení tlak: 320 bar
Teplotní rozsah použití: -20 °C ÷ 60 °C
Maximální hmotnost: 7,4 kg

Cena bez DPH 1250,-
CO25F / ETS
Hasicí schopnost: 89B, C
Hmotnost hasiva: 5 kg
Hasivo: oxid uhličitý
Zkušení tlak: 315 bar
Teplotní rozsah použití: -30 °C ÷ 60 °C
Maximální hmotnost: 13,1 kg

Cena bez DPH 1750,-
nad 10 kusů 1600,-

Hasicí přístroje CO2 - pojízdné

CO2 1x30 / ETS
Třídy požárů: B, C
Hmotnost hasiva: 30 kg
Hasivo: oxid uhličitý
Teplotní rozsah použití: -30 °C ÷ 60 °C
Maximální hmotnost: 90 kg
CO2 2x30 / ETS
Třídy požárů: B, C
Hmotnost hasiva: 60 kg
Hasivo: oxid uhličitý
Teplotní rozsah použití: -30 °C ÷ 60 °C
Maximální hmotnost: 163 kg