O FIRMĚ
HASICÍ PŘÍSTROJE
HASICÍ PŘÍSTROJE PRÁŠKOVÉ
HASICÍ PŘÍSTROJE CO2
HASICÍ PŘÍSTROJE VODNÍ
HASICÍ PŘÍSTROJE PĚNOVÉ
PO a BOZP
REVIZE HASICÍCH PŘÍSTROJŮ
KONTROLY HYDRANTŮ
POŽÁRNÍ HYDRANTY
PRODEJNA
TABULKY A SAMOLEPKY
VÝSTROJ A VÝZBROJ PRO HASIČE
KONTAKT

  Designed by
  VrabcakArtStudio

PĚNOVÉ hasicí přístroje

   Uvedené pěnové hasicí přístroje jsou určeny k hašení požárů pevných látek hořících plamenem nebo tlením (např. textil, sláma, guma, dřevo, papír) a kapalných látek hořících plamenem (např. benzín, nafta, olej, benzol, lak, alkohol). Uplatnění najdou v oblasti průmyslu těžkého a chemického, v rafinériích. Tyto hasicí přístroje jsou obzvlášť vhodné z hlediska ochrany životního prostředí. Vysoká hasební účinnost pro třídu požáru A a B. Uvedené pěnové hasící přístroje je možné použít k hašení zařízení pod napětím max. 1000 V z minimální vzdálenosti 1 m.

Pěnové hasicí přístroje

PE6 / ETS
Hasicí schopnost: 8A, 113B
Hmotnost hasiva: 6 l
Hasivo: vodní roztok s 3% STHAMEX AFFF
Výtlačný prostředek: CO2 v tl. patroně
Teplotní rozsah použití: +5 °C ÷ 60 °C
Maximální hmotnost: 10 kg
PE6P / ETS
Hasicí schopnost: 8A, 113B
Hmotnost hasiva: 6 l
Hasivo: vodní roztok s 3% STHAMEX AFFF
Výtlačný prostředek: dusík
Teplotní rozsah použití: +5 °C ÷ 60 °C
Maximální hmotnost: 9,9 kg
PE6N / ETS
Hasicí schopnost: 8A, 113B, C
Hmotnost hasiva: 6 l
Hasivo: MOUSSEAL-CF
Výtlačný prostředek: dusík
Teplotní rozsah použití: -20 °C ÷ 60 °C
Maximální hmotnost: 10,4 kg
PE9 / ETS
Hasicí schopnost: 13A, 183B
Hmotnost hasiva: 9 l
Hasivo: vodní roztok s 3% STHAMEX AFFF
Výtlačný prostředek: CO2 v tl. patroně
Teplotní rozsah použití: +5 °C ÷ 60 °C
Maximální hmotnost: 14,5 kg
PE2ABF / ETS
Hasicí schopnost: 5A, 34B, 25F
Hmotnost hasiva: 2 l
Hasivo: FUREX CASA
Výtlačný prostředek: dusík
Teplotní rozsah použití: -20 °C ÷ 60 °C
Maximální hmotnost: 4,4 kg

   Pěnový hasicí přístroj PE2AFB / ETS je speciální hasicí přístroj určený k hašení požárů třídy A, B a především F, tedy k hašení požárů rostlinných nebo živočišných olejů a tuků používaných v kuchyních. S rostoucím počtem objektů, které používají fritézy a jiná zařízení s horkým olejem a žhavými jedlými tuky, narůstá ohrožení vzniku požáru a následně popálenin. Skutečnost, že na následky popálenin v oblasti gastronomie zemře každoročně nezanedbatelný počet lidí, vedlo i společnost VÍTKOVICE HTB k vývoji nového typu hasicího přístroje. Třídu požárů F totiž nelze bezpečně hasit použitím hasicích přístrojů se standardními hasivy, tj. práškem, CO2, standardní pěnou. K tomuto účelu slouží právě hasicí přístroj akciové společnosti VÍTKOVICE HTB, jehož náplní je speciální pěna, která dokáže na povrchu žhavého oleje vytvořit souvislou vrstvu. Tím se výrazně sníží teplota a zabrání se úniku žhavých výparů do prostoru.

PE2ABF / ETS
Hasicí schopnost: 5A, 34B, 25F
Hmotnost hasiva: 2 l
Hasivo: FUREX CASA
Výtlačný prostředek: dusík
Teplotní rozsah použití: -20 °C ÷ 60 °C
Maximální hmotnost: 4,4 kg
KUCHAŘ