O FIRMĚ
HASICÍ PŘÍSTROJE
HASICÍ PŘÍSTROJE PRÁŠKOVÉ
HASICÍ PŘÍSTROJE CO2
HASICÍ PŘÍSTROJE VODNÍ
HASICÍ PŘÍSTROJE PĚNOVÉ
PO a BOZP
REVIZE HASICÍCH PŘÍSTROJŮ
KONTROLY HYDRANTŮ
POŽÁRNÍ HYDRANTY
PRODEJNA
TABULKY A SAMOLEPKY
VÝSTROJ A VÝZBROJ PRO HASIČE
KONTAKT

  Designed by
  VrabcakArtStudio

VODNÍ hasicí přístroje

   Ideální všude tam, kde je třeba hasit pevné hořlavé látky hořící plamenem, nebo žhnoucí (dřevo, papír, sláma, uhlí, textil apod.). Bývá používán v provozních budovách, skladech, kancelářích, chatách atd. Protimrazová úprava jeho hasiva zaručuje jeho spolehlivost i pro vnější použití v zimních měsících.

Vodní hasicí přístroje

V9L / ETS
Hasicí schopnost: 13A
Hmotnost hasiva: 9 l
Hasivo: voda + potaš
Výtlačný prostředek: vzduch
Teplotní rozsah použití: -20 °C ÷ 60 °C
Maximální hmotnost: 17,3 kg